Partners

Het is belangrijk om realistisch te blijven in je doelstellingen : het werkterrein is te breed om als eenmansbedrijf volledig bij te blijven in de zich razend snel ontwikkelende technieken. Daar waar tijd of de nodige specialistische kennis ontbreekt kan een beroep worden gedaan op enkele ┬┤gisse┬┤ collega's.

smalltogo Smallworld GIS en Tatuk-GIS

smiling sky Smallworld GIS en Magik.

hydroconsult Oppervlaktewater.

Grotere projecten worden gezamelijk aangepakt; door met een team te werken zijn verschillende cruciale voordelen te behalen : Een enkele consultant maakt een project kwetsbaar, b.v. bij ziekte Door gespreide ervaring is er meer domeinkennis aanwezig Er kan flexibel worden omgegaan met de uitloop van (deel-) projecten Er is altijd een second opinion beschikbaar van iemand die het project en de organisatie kent

In een groter verband is GeoPro onderdeel van Waterforce, een platform van 80 zelfstandingen die werkzaam zijn in de watersector.

Er bestaat een lossere samenwerking met specialisten op de volgende gebieden :

  • Akoestiek
  • Ecologie
  • Landmeetkunde
  • Fotogrammetrie
  • Hydrologie
  • Geofysica
  • Databases (diverse)
  • Hardware
  • Netwerken
  • Programmeren (diverse talen)

Wij bevelen u graag een specialist van buiten ons eigen vakgebied aan. Of daarbinnen, als dat in uw belang is.