Werkwijze

Werkzaamheden vinden in principe plaats op lokatie, zo mogelijk als deel van het team van de opdrachtgever. Eigen personeel weet tenslotte het beste hoe het werk kan worden ingepast in het grotere geheel, en kent de weg binnen de eigen organisatie beter dan een buitenstaander.

Hierbij wordt bij voorkeur projectmatig gewerkt; de beste resultaten worden behaald als er van tevoren duidelijkheid is over de omvang van het werk en de planning waarbinnen dit is te realiseren.

In alle gevallen wordt de focus gelegd op een werkende oplossing; dit uiteraard binnen de in de organisatie geldende randvoorwaarden. Er wordt de voorkeur gegeven aan consensus tussen de direct betrokkenen boven het rigide volgen van werkprocedures.

Om een ieder op de hoogte te houden van de voortgang wordt er systematisch gewerkt met rapportages. Over het algemeen vindt deze wekelijks plaats, zowel aan de technisch- als aan de financieel verantwoordelijke medewerkers.

Voor de liefhebber : wij zijn overtuigd aanhangers van het z.g. "Rijnlands Model" voor organisaties. Hierbij wordt de verantwoording zo laag mogelijk in de organisatie gelegd. Dit blijkt uitstekend te passen bij onze aanpak. Ook binnen projecten.